Heliotherma - tepelná čerpadla, s. r. o.
Napište nám e-mail
Přímětice 695, 669 04 Znojmo
Tato stránka bude správně› zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlíľeči, který bohuľel nepouľíváte.


Princip odebrání tepla ze sluneční energie

Tepelná čerpadla jsou jedním z mála výrobků provozně nejúspornějších pro topné systémy, chránící životní prostředí. S pomocí tepelného čerpadla je uchovaná sluneční energie ze země, ze spodní vody nebo ze vzduchu přeměňována na teplo domova.

1. Uchovaná sluneční energie ve vzduchu
2. Uchovaná sluneční energie v zemi
3. Uchovaná sluneční energie ve spodní vodě
4. Umístění tepelného čerpadla
5. Podlahové topení
6. Stěnové topení

Tato uchovaná sluneční energie je po celý rok bezplatně k využití a to i za teploty -25°C

1. Sluneční energie je v zemi, vodě a vzduchu uschována po celý rok, a to zdarma k volnému užití
2. Pro provoz tepelného čerpadla je potřeba nepatrné množství energie
3. Proto z 20% počáteční energie získáme 80% energie ze slunce.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

 

 

1. K předání energie ze zdroje (země, voda, vzduch) do domácnosti je použit výparník, díky kterému je přírodní teplo odejmuto zcela zdarma. Přírodní teplo (uložené ze sluneční energie) lze hned plně užívat.

2. Scroll kompresor stlačuje pracovní prostředek, který je ve formě plynu, proto je teplo v pracovním prostředku zvýšeno z nižší tepelné úrovně na vyšší.

3. Teplo pracovního prostředku je přeneseno tepelným výměníkem na topný systém. To znamená, že ohřátá chladící směs předá své teplo do okruhů otopné soustavy a tím bude ochlazena.

4. Ochlazený pracovní prostředek je uvolněn do výparníku, přes upravený komunikační systém (vstřikovací systém, expanzní ventil) Zde je důležité, že komunikační systém propustí jen tolik pracovního prostředku, že je výparník maximálně využit a kompresor šetřen. Tady je právě užita vůdčí technika - DSI. To je elektronicky upravená vstřikovací technika umožňující výrazně spořivý provoz.