Heliotherma - tepelná čerpadla, s. r. o.
Napište nám e-mail
Přímětice 695, 669 04 Znojmo
Tato stránka bude správně› zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlíľeči, který bohuľel nepouľíváte.


Zemní kolektor - přímé vypařování

Vstřikování pracovního prostředku do absorberu je efektivní varianta zemního kolektoru (výparníku).
Pracovní prostředek plyne přímo v zemině skrz natažené odpařovací trubky a přejímá bez jakýchkoliv ztrát teplo ze země.
K proudění pracovního prostředku zemním kolektorem není třeba dalšího pohonu, jako je u sole, vzduchu a spodní vody.

K porovnání 2 způsoby zemního kolektoru .

Tato přednost je potvrzena výzkumným centrem Arsenal-research ve Vídni udělením mezinárodní značky kvality.

> Známka kvality D-A-CH skupiny (Německo IWP, Rakousko LGW a Švýcarsko FWS) není jen jištění, ale je to jistota, že se zde jedná o oficiálně uznávanou značku absolutně technicky vyzrálou v systémovém inženýrství s vysokou pracovní úrovní.