Heliotherma - tepelná čerpadla, s. r. o.
Napište nám e-mail
Přímětice 695, 669 04 Znojmo
Tato stránka bude správně› zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlíľeči, který bohuľel nepouľíváte.


Vzduchové tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo na vzduch odebírá zdarma teplo z okolního vzduchu. Vzduch je proháněn ventilátorem přes výparník, kde je odejmuto teplo ze vzduchu. Toto tepelné čerpadlo vynese teplo opětovně na vysokou teplotní úroveň a přenáší do topného systému.

Heliotherm tepelná čerpadla na vzduch jsou rovněž s mezinárodní značkou kvality. Opět se nemusíte o nic starat díky DSI technice. Docílené vysoké zkušební hodnoty spadají také do kategorie nejúspornějších tepelných čerpadel na vzduch.