Heliotherma - tepelná čerpadla, s. r. o.
Napište nám e-mail
Přímětice 695, 669 04 Znojmo
Tato stránka bude správně› zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlíľeči, který bohuľel nepouľíváte.


Tepelné čerpadlo na spodní vodu

Tepelné čerpadlo na spodní vodu představuje hospodárnou variantu, ale spolehlivost zde závisí na kvalitě vody, teplotě a vydatnosti spodní vody. Tento bod se musí před instalací prověřit. Spodní voda je ponorným čerpadlem čerpána do tepelného čerpadla, kde je předáno teplo do výparníku a ochlazená voda je zase vracena do pohlcovací studny.