Heliotherma - tepelná čerpadla, s. r. o.
Napište nám e-mail
Přímětice 695, 669 04 Znojmo
Tato stránka bude správně› zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlíľeči, který bohuľel nepouľíváte.


Značka dobré kvality


Značka dobré kvality pro tepelná čerpadla je zkušební pečeť od nezávislé mezinárodní zkušební D-A-CH skupiny. Pro dosažení značky dobré kvality je třeba zařízení podrobit rozsáhlým testům k dané provozní jistotě, vyšetření přepracování a provozní účinnost.

Firma Heliotherm má tyto zkoušky pro všechny produkty a dosahuje nejvyššího hodnocení v testech. Proto může nejvyšší kvalitu zaručit.

Za vydáním mezinárodní značky kvality pro tepelná čerpadla-Heliotherm stojí také rozhodnutí jiných prodejců. Značka kvality není jen argument, ale také je to záruka vysoce hodnoceného výrobku.