Heliotherma - tepelná čerpadla, s. r. o.
Napište nám e-mail
Přímětice 695, 669 04 Znojmo
Tato stránka bude správně› zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlíľeči, který bohuľel nepouľíváte.


Maximální efektivnost díky patentované DSI - technice


Jde o techniku, kterou Heliotherm vyvinul a pro její ochranu patentoval. O nejvyšší pracovní účinnost se zasloužila DSI-technika.Díky této revoluční technice se podařilo vyřešit milník v technologii tepelných čerpadel a zvýšit rozmezí efektivnosti, délku životnosti, pracovní jistotu a maximální pracovní účinnost.

S DSI technikou jsou minimální provozní náklady, tím ušetříte mnoho potřebných peněz. Není tohle dobrý argument?

Co to vlastně je DSI-technika - je to elektronicky řízená regulace pracovní náplně tepelného čerpadla a navíc protiklad k tradičním mechanismům regulace pracovní náplně. Elektronicky stanovený sled pracovní náplně v chladících okruzích má podstatně více parametrů, čímž je vyšší pracovní účinnost.