Heliotherma - tepelná čerpadla, s. r. o.
Napište nám e-mail
Přímětice 695, 669 04 Znojmo
Tato stránka bude správně› zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlíľeči, který bohuľel nepouľíváte.


Zemní kolektor - Solankový systém

U sole-tepelného čerpadla je stejně jako u přímého vypařování užita energie ze země. Rozlišnost je zde v potřebě druhého oběhového čerpadla pohánějícího nemrznoucí směs v okruzích, které prochází tepelným čerpadlem.
Teplo ze země je přenášeno náplní (nemrznoucí směs-sole) do tepelného čerpadla. Sole náplň je jedním oběhovým čerpadlem proháněna plastovým potrubím v zemi (zemní kolektor) zde přebírá nemrznoucí kapalina teplo ze země a proudí do tepelného čerpadla. Tam ve výparníku předá teplo pracovní náplni tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo typu sole má 2 způsoby, plošný kolektor nebo hloubkový vrt